Rhemas vedtægter og bestyrelse

Rhema Radio er en del af UCB Media’s arbejde.

Vi sender kristen radio i København på FM 106,3 på en sendetilladelse udstedt af Kulturministeriet og under tilsyn af Radio- og TV-Nævnet.

Du finder Vedtægter og Bestyrelse på vedlagte dokumenter.